• triplex21.jpg
  • triplex22.jpg

Rozmery PVC závesov určujú dva faktory:
- svetlosť otvoru. Pod svetlosťou otvoru sa rozumie prechodná šírka a výška otvoru.
- spôsob uchytenia: či bude záves montovaný do otvoru, do stropu alebo nad otvor.

Ak sa PVC záves montuje do otvoru, jeho šírka a výška (spolu s uchytením) musí mať presne totožné rozmery ako svetlosť otvoru. Napr. ak rozmer otvor je 2000x2000mm (š x v), tak nosník má dĺžku presne 2000mm. PVC pásy sú narezané na 1955mm, nakoľko ušká pridajú ešte na výške 20mm, ako aj hákovitý nosník 20mm, a pásy by mali v ideálnom prípade končiť cca 0,5-1cm nad zemou.

Pri montáži do stropu je podobná situácia, ako pri montáži do otvoru. Výška sa ráta podobne, avšak ak je dostatok miesta, na šírke sa môže pridať aby sa docielilo prekrytie aj so stenami na bokoch.

Pri uchytení PVC závesu nad otvor je šírka závesu o čosi širšia než je svetlosť otvoru, aby sa bočné pásy prekrývali aj so stenou. Na výšku sa pridáva zvyčajne 10 až 15cm. Pri uchytení nosníka do betónového prekladu stačí menej pridať na výške, ak sa má vŕtať do tehly je lepšie si nechať väčšiu rezervu.

Pre každý prípad je však platné, že výška PVC závesov sa skladá z troch častí:
- uchytenie: cca 40-45mm (nosník a ušká spolu)
- dĺžka pásov
- medzera medzi koncov pásov a podlahou cca 5-10mm

Pásy sa nemajú dotýkať zeme z dvoch dôvodov:
- kvôli bezpečnosti
- aby nečistoty neprenášali na prechádzajúce osoby a tovar

Pri prechode s VZV prípadne nákladnými autami:
Ak cez otvor sa prechádza s VZV treba dodržiavať aj výškovú rezervu minimálne cca 50cm kvôli treniu. To znamená, že v ideálnom prípade VZV by nemalo byť vyššie než výška otvoru – 50 cm. V opačnom prípade hrozí odtrhnutie pásov od uchytenia.
Najmenšia šírka otvoru: šírka vozíka s nákladom x 1,6
Optimálna šírka otvoru: šírka vozíka s nákladom + 500-500 mm z obidvoch strán
Optimálna výška otvoru: výška vozíka s nákladom +25%

VYLUČOVACIE PODMIENKY POUŽITIA PVC ZÁVESOV

Trvalá prítomnosť látok s negatívnym vplyvom na vlastnosti zmäkčeného PVC.
PVC závesy nezabezpečujú majetkovo-ochranné účely.
Závesy nemožno použiť na protipožiarne účely.

Joomla templates by a4joomla